Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

vodovod a kanalizace

Vloženo: 21. července 2017

Pro obec Řendějov byla zpracována variantní studie vodovodu a odkanalizování obce, která byla představena občanům 16.června v místním pohostinství. Prozatím nelze akci zrealizovat z důvodu finančních, protože při současných dotačních možnostech by zadlužení obce přesáhlo únosnou mez.

Přílohy