Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Hlášení veřejného rozhlasu - služba SENIOR TAXI

Vloženo: 28. ledna 2020

V naší obci byla zavedena služba SENIOR TAXI, kterou je možno využívat od 1.února 2020. SENIOR TAXI je služba pro trvale hlášené občany v obci Řendějov starší 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Cena jedné cesty z naší obce do Zruče nad Sázavou je 20,-Kč.Podmínky poskytování služby SENIOR TAXI najdete též ve vývěsních tabulích obce.

Hlášení veřejného rozhlasu - sběr papíru, tuků a olejů

Vloženo: 10. ledna 2020

Do naší obce byly na místa tříděného odpadu umístěny modré kontejnery na papír. K obchodu byl umístěn kontejner na sběr tuků a olejů z domácností. Tuky a oleje je třeba slít do pet lahví a následně vhodit do připraveného kontejneru. Podle využitelnosti budou případně doplněny další kontejnery pro sběr olejů a tuků z domácností na ostatní místa tříděného odpadu.

Hlášení veřejného rozhlasu-otevření silnice Starý Samechov-Čestín

Vloženo: 5. prosince 2019

Od 5.12.2019 je oficiálně otevřena silnice Starý Samechov - Čestín.

Adventní koncert - ROHÁČI

Vloženo: 26. listopadu 2019

Hlášení veřejného rozhlasu-čipování psů

Vloženo: 22. listopadu 2019

MVDr. Záruba bude v sobotu 23.11.2019 v naší obci čipovat psy. Řendějov - 8.45 hod, Nový Samechov -9.00 hod, Starý Samechov - 9.15 hod. ,Jiřice - 9.30 hod Cena za čip: 300,-Kč.

Hlášení veř.rozhlasu-zvonění 17.11.2019

Vloženo: 15. listopadu 2019

Hlášení věřejného rozhlasu - opětovné otevření obchodu v Jiřicích

Vloženo: 3. října 2019

Zítra, tj. v pátek 4.října, bude opět otevřen obchod v Jiřicích.

Hlášení veř.rozhlasu-čištění komínů,objednávky zelí,cibule a brambor;provoz prodejny v Jiřicích, přerušení dodávky el.energie

Vloženo: 24. září 2019

Tak jako každý rok navštíví naší obec kominík. Zájemci o vyčištění komínů a prohlídku spalinové cesty se mohou přihlásit na obecním úřadě nebo v místním obchodě u paní Doudové.Termín návštěvy kominíka je stanoven na sobotu 19.října. Cena za vyčištění komínu a prohlídku spalinové cesty je 350,-Kč/komín. Paní Doudová přijímá v obchodě objednávky na zelí, cibuli,brambory. Objednávky se přijímají nejpozději do 30.září. Upozorňujeme občany, že z provozních důvodů bude prodejna v Jiřicích otevřena do čtvrtka 26.září 2019. Předpokládaný termín znovuotevření prodejny je pátek 4.října 2019. Společnost ČEZ oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 10.října 2019 v době od 7.30 hod do 14.30 hod. v osadě Nový Samechov.

Pozvánka - Odpoledne s koňmi

Vloženo: 1. srpna 2019

Hlášení veř. rozhlasu - Každý může pomoci v boji proti suchu!

Vloženo: 28. července 2019

Na základě oslovení naší obce SMS ČR byla občanům a vlastníkům nemovitostí v obci Řendějov tento týden obecním úřadem doručena výzva, jak může každý pomoci v boji proti suchu. Nedostatek vody v přírodě je alarmující a týká se prakticky celé České republiky. Jistě se nenajde nikdo, komu je tato situace lhostejná a každý dle svých možností přispěje ke zmírnění vysušování půdy.

Změna odjezdu autobusového spoje č. 8 na lince 240070 z důvodu objížďky

Vloženo: 18. června 2019

Spoj č. 8 linky 240070 bude od 19.6.2019 opět odjíždět ze Zruče nad Sázavou ve 14:12.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Vloženo: 27. května 2019

Nabídka palivového dřeva z lesů ve vlastnictví obce Řendějov

Vloženo: 29. března 2019

Obec Řendějov nabízí občanům obce a vlastníkům nemovitostí v obci Řendějov palivové dřevo. Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání tyto ceny: palivové dřevo (samovýroba) - 120,- Kč/m3 včetně DPH listnaté i jehličnaté palivové dřevo (vyrobené) - jehličnaté - 800,- Kč/m3 včetně DPH - listnaté - 900,- Kč/m3 včetně DPH - smíšené - 850,- Kč/m3 včetně DPH likvidace prořezávek - 10,- Kč/m3 včetně DPH za podmínky vyčištění lesní plochy Bližší informace získáte na Obecním úřadě Řendějov

Prodej slepiček

Vloženo: 30. října 2018

Hlášení veřejného rozhlasu - Přerušení dodávky el. energie dne 25.9.2018, kominík

Vloženo: 21. září 2018

Společnost ČEZ oznamuje, že v úterý 25. září bude v osadách Jiřice, Řendějov, Nový Samechov přerušena dodávka elektrické energie a to v době od 7.30 hod. do 9.30 hod.******* 20. října do naší obce jako každý rok přijede kominík, který bude provádět čištění komínů a prohlídku spalinové cesty. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nebo v místním obchodě u p. Doudové. Cena za vyčištění, prohlídku spalinové cesty je 300 Kč/komín.