Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020

Vloženo: 17. března 2020

Prosba praktických lékařů

Vloženo: 16. března 2020

Nové informace - COVID 19

Vloženo: 16. března 2020

Informace MPSV

Vloženo: 12. března 2020

Hlášení veřejného rozhlasu - služba SENIOR TAXI

Vloženo: 28. ledna 2020

V naší obci byla zavedena služba SENIOR TAXI, kterou je možno využívat od 1.února 2020. SENIOR TAXI je služba pro trvale hlášené občany v obci Řendějov starší 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Cena jedné cesty z naší obce do Zruče nad Sázavou je 20,-Kč.Podmínky poskytování služby SENIOR TAXI najdete též ve vývěsních tabulích obce.

Hlášení veřejného rozhlasu - sběr papíru, tuků a olejů

Vloženo: 10. ledna 2020

Do naší obce byly na místa tříděného odpadu umístěny modré kontejnery na papír. K obchodu byl umístěn kontejner na sběr tuků a olejů z domácností. Tuky a oleje je třeba slít do pet lahví a následně vhodit do připraveného kontejneru. Podle využitelnosti budou případně doplněny další kontejnery pro sběr olejů a tuků z domácností na ostatní místa tříděného odpadu.

Hlášení veřejného rozhlasu-otevření silnice Starý Samechov-Čestín

Vloženo: 5. prosince 2019

Od 5.12.2019 je oficiálně otevřena silnice Starý Samechov - Čestín.

Adventní koncert - ROHÁČI

Vloženo: 26. listopadu 2019

Hlášení veřejného rozhlasu-čipování psů

Vloženo: 22. listopadu 2019

MVDr. Záruba bude v sobotu 23.11.2019 v naší obci čipovat psy. Řendějov - 8.45 hod, Nový Samechov -9.00 hod, Starý Samechov - 9.15 hod. ,Jiřice - 9.30 hod Cena za čip: 300,-Kč.

Hlášení veř.rozhlasu-zvonění 17.11.2019

Vloženo: 15. listopadu 2019

Hlášení věřejného rozhlasu - opětovné otevření obchodu v Jiřicích

Vloženo: 3. října 2019

Zítra, tj. v pátek 4.října, bude opět otevřen obchod v Jiřicích.

Hlášení veř.rozhlasu-čištění komínů,objednávky zelí,cibule a brambor;provoz prodejny v Jiřicích, přerušení dodávky el.energie

Vloženo: 24. září 2019

Tak jako každý rok navštíví naší obec kominík. Zájemci o vyčištění komínů a prohlídku spalinové cesty se mohou přihlásit na obecním úřadě nebo v místním obchodě u paní Doudové.Termín návštěvy kominíka je stanoven na sobotu 19.října. Cena za vyčištění komínu a prohlídku spalinové cesty je 350,-Kč/komín. Paní Doudová přijímá v obchodě objednávky na zelí, cibuli,brambory. Objednávky se přijímají nejpozději do 30.září. Upozorňujeme občany, že z provozních důvodů bude prodejna v Jiřicích otevřena do čtvrtka 26.září 2019. Předpokládaný termín znovuotevření prodejny je pátek 4.října 2019. Společnost ČEZ oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 10.října 2019 v době od 7.30 hod do 14.30 hod. v osadě Nový Samechov.