Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Hlášení obecního úřadu - nařízení Středočeského kraje č.3/2020

Vloženo: 30. července 2020

Z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vstupuje v platnost nařízení Středočeského kraje č.3/2020. Nařízením 3/2020 se zakazuje rozdělávání ohňů na volném prostranství, používání zábavné pyrotechniky, vypouštění lampionů štěstí, používání vody ze zdroje k hašení k jiným účelům než hašení, vjezd motorových vozidel na polní cesty mimo vlastníků a uživatelů zemědělských pozemků, vjezd motorových vozidel na lesní cesty, zastavení motorových vozidel na místech, kde by mohlo dojít ke vzniku požárů od spodní části vozidla stykem s lehce vznětlivými materiály např. suchou trávou, slámou, strništěm, listím apod.

Hlášení obec. úřadu - Nařízení KHSSC č. 2/2020

Vloženo: 18. července 2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydala nařízení č.2/2020, ve kterém již není povinnost nosit roušky nebo jiné prostředky pro zakrytí nosu a úst ve veřejných budovách vyjma zdravotnických a sociálních zařízení. Prosíme však občany, aby v rámci maximálního snížení rizika přenosu nákazy, používali roušky při návštěvě místního obchodu. Je v zájmu každého z nás, aby obchod zůstal v provozu.

Hlášení obec. úřadu

Vloženo: 10. července 2020

V souvislosti se šířením nemoci COVID 19 na okrese Kutná Hora bylo Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje nařízeno Mimořádné opatření č.1/2020. V souvislosti s tímto nařízením je opět povinně zavedeno nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště, včetně pracovišť od 00:00 hod. 11.7.2020. Bližší informace najdete na internetových stránkách obce Řendějov, ale i v médiích. Bohužel jsme se již stali také obcí, ve které je prokázán případ onemocnění nemocí COVID-19. Prosíme občany, aby k sobě byli ohleduplní, dodržovali předepsaná opatření, abychom společně zvládli tuto nelehkou situaci.

Otevírací doba pobočky České pošty v Nové Zruči

Vloženo: 14. dubna 2020

Od úterý 14.4.2020 do odvolání má Česká pošta v Nové Zruči změněnou otevírací dobu: 8 - 11.30, 13.30 - 16 hodin. V sobotu je pošta uzavřena.

Usnesení vlády ČR ze dne 6.4.2020

Vloženo: 7. dubna 2020

Tisková zpráva MŽP-prominutí úkonů

Vloženo: 24. března 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 23.3.2020

Vloženo: 24. března 2020

Svoz odpadu v době epidemie COVID-19

Vloženo: 23. března 2020

Rozhodnutí krizového štábu České pošty ze dne 18.3.2020

Vloženo: 20. března 2020

Česká pošta od 19.3.2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Česká pošta od soboty 21.3.2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny.

Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020

Vloženo: 19. března 2020

Informace-opatření v prodejně Jiřice

Vloženo: 17. března 2020

Informace pro občany-vybírání poplatků

Vloženo: 17. března 2020